Gujarati

KANAKSINH THAKOR gujarati | 1

Hemisha Shah gujarati | 2

Nilam Jadav gujarati | 3

Mrudul Shukla gujarati | 4

Patel Shubh gujarati | 5

'Sagar' Ramolia gujarati | 8

Jignesh christi gujarati | 10